Proeftuin industrieel 3D printen

Sluit aan en bereid uw onderneming voor op de productie- en ontwerpmethodieken van morgen.

Binder3D

Binder3D is een experimenteeromgeving voor het MKB in Noord-Nederland. In deze proeftuin vinden bedrijven alles wat ze nodig hebben voor het ontdekken van de kansen binnen industrieel 3D printen. Samen met ons krachtig, professioneel kennisnetwerk faciliteren en begeleiden wij in het realiseren van de innovatieve ambities binnen uw bedrijf. Hierdoor worden de drempels tot het ontdekken van 3D printen verlaagd en bereiden de deelnemende partijen zich voor op de productie- en ontwerpmethodieken van morgen. 

 
Button